Tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetuksemme (käytetään myös nimitystä GDPR eli General Data Protection Regulation)

 1.5.2018 alkaen

  1. Käytämme Tehden asiakashallintajärjestelmää (www.tehden.com), joka huolehtii asiakkaan tiedoista (henkilötunnuksineen) siirtäen ne Kantaan.
  2. Meillä on vaitiolovelvollisuus asiakkaan tiedoista kolmannelle osapuolelle.
  3. Tallenteiden turvallisuudesta, salassapidosta siirrossa, ym. sellaisesta huolehtii Tehden.
  4. Liikekuvaston tekeminen ja lähetys sähköpostitse tapahtuu vain asiakkaan luvalla.
  5. Tarvittaessa information lähetys tapahtuu vain ja ainoastaan asiakkaan luvalla.
  6. Mahdollinen sähköposti; mainonta tms. asiakkaalle tapahtuu vain jos asiakkaalta on saatu siihen lupa.